(L-R) Hiyas ng Tingusbawan Rachel Caputol of the Bagobo Tagabawa, Hiyas ng Kadayawan Inna Betil Garcia of the Bagobo K'Lata tribe and Hiyas ng Kauswagan Mosrifa Hadji Sohair of the Maranao tribe were crowned Friday night, August 19, 2016 at the Davao Recreation Center. (Paulo C. Rizal/davaotoday.com)

(L-R) Hiyas ng Tingusbawan Rachel Caputol of the Bagobo Tagabawa, Hiyas ng Kadayawan Inna Betil Garcia of the Bagobo K’Lata tribe and Hiyas ng Kauswagan Mosrifa Hadji Sohair of the Maranao tribe were crowned Friday night, August 19, 2016 at the Davao Recreation Center. (Paulo C. Rizal/davaotoday.com)

comments powered by Disqus