Oplan Bantay Laya Dos samot nga mipadaghan sa paglapas sa tawhanong katungod

Dec. 14, 2007

Matag adlaw, matag tuig, matag presidente sa atong nasud, nagdugang ang mga paglapas sa tawhanong katungod ngadto sa katawhan. Gipasamot pa kini sa gilunsad karon sa rehimeng US-GMA nga Oplan Bantay Laya Dos.

Karong bag-o, dul-an na sa tulo ka libo ka mag-uuma ug lumad ang napugos sa pagbakwit tungod sa Operasyon Militar nga gilunsad sa 58th IB, 4th DRB ug ubang pwersa ubos sa 401st BDE, 4TH ID sa 7 ka lungsod sa Surigao del Sur ug usa ka lungsod sa Agusan del Sur.

Kalit nahunong ang ilang panginabuhi, wala makakuha og pagkaon sa ilang mga umahan kay gipugngan sa mga militar ug grabeng nahulga ang ilang mga kinabuhi. Kalit nga nahunong ang malinawong pag-eskwela sa kapin siete syentos (700) nga mga estudyanteng lumad. Busa mibakwit sila aron makalikay pa sa mas grabeng pagpanamastamas sa militar sa ilang mga katungod ug mapahibalo sa publiko ang ilang kahimtang sa kabukiran.

Dili malimtan sa samang katawhan kung giunsa pagpusil-pagpatay ang usa nila ka kadugong lumad diha sa ilang atubangan niadtong tuig 2005 ug ang pagdagit sa upat (4) nga wala pa makit-i hangtud karon. Busa matag operasyon militar kanunay mahulga ang ilang kinabuhi, magutom kay pugngan sa pag-adto sa umahan ug maundang ang tanan ekonomikanhong kalihokan, mahunong ang pag-eskwela ug grabeng nayatakan ang ilang lumadnong kultura.

Sukad sa bulan sa Enero 2007 sa pagsugod sa OBL II, hilabihan ka daghang mga mag-uuma ang grabeng nalapasan sa tawhanong katungod ilabina sa katungod sa disenteng panginabuhi. Kini ang nahimong resulta sa programa sa rehimeng US-GMA nga pagbungkag sa BHB ug sa rebolusyonaryong kalihokan.

Sa Surigao del Sur apektado sa pagkabalda sa mga panguma ang katorse (14) ka lungsod ug mokabat sa saysenta (60) ka baryo ug daghang mga komunidad sa lumad; sa Agusan del Sur napulo (10) ka lungsod ug sa Agusan del Norte nuybe (9) ka lungsod. Sa Agusan del Sur ug Agusan del Norte padayon pang gipasubay pila ka baryo ug mga mag-uuma ang apektado.

Nasabotahe sa OBLII ang ekonomiya o agrikultura sa maong mga kabaryohan, daghang kalapasan sa tawhanong katungod ang gihimo sa militar sa ilang pagpaningkamot nga maguba ang rebolusyonaryong kalihukan sa mga lugar nga gidudahan nilang anaa ang Bagong Hukbong Bayan.

Sa hamubo nga pagkasulti, dili kung ang rebolusyonaryong kalihukan ang giatake sa militar ug sa rehimeng US-GMA. Ang giatake niini mao ang katawhan nga malinawong nanimuyo ug nanginabuhi sa ilang mga komunidad.

Ang Bagong Hukbong Bayan ug tibuok rebolusyonaryong pwersa ningtuman sa mga balaod ug lagda sa pagrespeto sa tawhanong katungod diha sa paglunsad sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan. Sa kanunay gihunahuna niini ang kaayuhan ug kaluwas sa mga sibilyan ug mga komunidad. Naglunsad ang CPP-NPA-NDF sa gubat sa katawhan alang sa interes sa katawhang dinaugdaug ug pinahimuslan ilabina ang mga mag-uuma ug lumad.

Unang tuig pa lang kini sa OBLII, gidahom nga mosamot pa kini sa sunod nga tuig 2008 ug hangtud magpabilin si Mrs. Gloria Macapagal-Arroyo sa poder sa kagamhanan.

(Pinirmahan)
Ka Maria Malaya
Tigpamaba
NDF-NEMR
Disyembre 10, 2007

IMPORTANT NOTICE: INBOX is an archive of press releases, statements, announcements, letters to the editors, and manifestos sent to Davao Today for publication. Please email your materials to davaotoday @ gmail.com. Davao Today is not responsible for the content of these materials. The opinion expessed in these items does not reflect those of Davao Today and its staff. Please refer to our terms of use/disclaimer.

comments powered by Disqus